• 211 403 88 87, κιν : 69 81 88 88 76
  • service@alexandroskapsalis.gr, akapstech@gmail.com

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αλέξανδρος Καψάλης, Μηχανολόγος & Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

Τηλ: 211 4038 887,  69 81 88 88 76

e-mail:  service@alexandroskapsalis.gr, akapstech@gmail.com

Κωνσταντινουπόλεως 140 , Αχαρνές 13671